• ساخت مسجد جامع و دارالایتام الزهرا (علیها السلام) در منطقه غرب کابل