• بازدید حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی و هیات همراه از کابل و مدرسه علمیه رسالت کابل