• زندگینامه و بیوگرافی استاد صالحی در حوزه های مختلف نجف , قم و کابل