برگزاری مجلس بزرگداشت شهید شیخ حسن شحاته در مجتمع علمی فرهنگی حوزه علمیه رسالت

حوزه علمیه رسالت حوزه علمیه رسالت

حوزه علمیه رسالت

 روزدوشنبه نهم سرطان مجلس بزرگداشت شهید شیخ حسن شحاته ،شهید محمد شحاته ،شحاته شحاته و حسنین عمر با حضور علما و طلاب حوزه علمیه کابل برگزار گردید ،و سخنرانان بر این نکته توجه داشتند که دستهای بیگانه در تلاش برای تفرقه در جهان اسلام این فعالیت ها را انجام میدهند و منادیان وحدت و حقیقت مثل شهید شیخ حسن شحاته را اینگونه به شهادت می رسانند بیانات شیوای شیخ در بیان حقیقت دین ومسلمان شدن مسیحیان در نتیجه فعالیت های فرهنگی و خطبه های غرا ومعرفی رژیم صهیونیستی به عنوان غده ای سرطانزای جهان اسلام باعث گردید که به عنوان یکی از پیشتازان بیداری اسلامی محبوب جوانها شود ،آثار باقی مانده از این شهید بزرگوار حکایت از تسلط ایشان بر متون دینی داشت ،که برای علما و طلاب به عنوان الگو می تواند سرمشق باشد .


مدیر حوزه علمیه رسالت کابل ضمن تسلیت بمناسبت شهادت شهدای کویته پاکستان ،تجلیل از شهادت شهید شحاته را تجلیل از مقام شهید خواند و برای مقابله با این رویه خواستار بسیج عمومی توده ها مردم و هوشیاری جامعه نسبت به هر گونه تحرکات اختلاف برانگیز شد

برگشت>>