دیدار اقای انوری با حضرت آیت الله صالحی

آیت الله صالحی و سید حسین انوری 

 

 آقای سید حسین انوری ، نماینده محترم مجلس شورای ملی و رهبر حزب حرکت مردم افغانستان با حضرت ایت الله صالحی در حوزه علمیه رسالت دیدار و نسبت شرایط و اوضاع سیاسی و فضای فرهنگی صحبت نمودند ، در این دیدار ابتدا آقای انوری ضمن بیان گزارش شرایط سیاسی کشور آنرا شکننده خواند و صف بندیها را در این شرایط غیر مطلوب دانست و فعالیتهای خارجی ها را در این رابطه بحران زا دانست .

حضرت ایت الله صالحی هوشیاری آحاد جامعه و ارتباط آنان با روحانیت را مسئله مهم دانست و فرمود تا رهبران احزاب و شخصیت ها همفکری ننمایند و سطح تحمل پذیری را بالا نبرند و پشتیبان همدیگر نباشند برنامه های طراحی شده ایادی بیگانه سرلوحه امور جامعه می شود ، که در این صورت عزت جامعه تامین نمی شود .

در پایان این دیدار موسس حوزه علمیه رسالت هم فکری و دیدار های شخصیتهای تاثیر گذار ضروری دانست و بر آن تاکید نمود .

برگشت>>