جلسه شورای علما

علما و بیداری اسلامی

 روز شنبه جلسه شورای علما با شرکت اکثریت اعضا تشکیل گردید ،که در ابتدا حضرت آیت الله محسنی ضمن گزارشی از اجلاسیه علما و بیداری اسلامی که در تهران تشکیل شده بود این اجلاس را در سطح عالی توصیف نمود ،و سخنان حضرت ایت الله خامنه ای برای علما جهان اسلام راهگشا خواند بعد از گزارش آیت الله محسنی طبق مصوبه شورای علما مقرر گردید که اعیاد رجبیه و مناسبتهای ماه جوزا تجلیل پرشکوه شود ،هم چنین در این جلسه گزارشی از شورای عدالت علما جهت هماهنگی های بیشتر مسئولین ارائه گردید .


برگشت>>