دیدار علما در اجلاسیه بیداری اسلامی تهران

 

عمار حکیم و آیت الله صالحی 

آیت الله صالحی

آیت الله صالحی

آیت الله صالحی

آیت الله صالحی

 

 اجلاسیه علما و بیداری اسلامی دیروز دوشنبه با سخنان حضرت آیت الله خامنه ای آغاز گردید سپس آقای داکتر ولایتی فعالیتهای دبیرخانه بیداری اسلامی را بیان نمود ،آنگاه اعضای شورای مرکزی بیداری اسلامی صحبت نمودند که بر نقش علما تاکید داشتند ،آیت الله محسنی در این جلسه ضمن بیان سیاستهای بیدار جویانه جمهوری اسلامی آن را راهگشا جوامع اسلامی دانست
جلسه بعد ازظهر با تشکیل کمیته های تخصصی ، ادامه پیدا کرد ،حضرت آیت الله صالحی در لجنه نقش علما در بیداری اسلامی به ایراد سخن پرداخت و نقش علما را به عنوان پیشتازان بیداری اسلامی یک اصل دانست.
جلسه عمومی امروز سه شنبه پیرامون فلسطین ،سوریه و ضرورت مقابله جدی با تکفیریات و اختلافات ملل اسلامی ادامه پیدا کرد
در جلسه بعد از ظهر نیز نتایج برنامه های کمسیونها و بیانیه پایانی نیز ارائه می گردد . 

برگشت>>