دیدار رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با آیت الله صالحی

 

آیت الله صالحی کنفرانس وحدت اسلامی

 در حاشیه بیست و ششمین کنفرانس وحدت اسلامی تهران ، حجه الاسلام سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با آیت الله صالحی دیدار وروی اوضاع و شرایط موجود در عراق وافغانستان بحث و گفتگو شد در این دیدار حضرت آیت الله صالحی با اشاره به خدمات ارزنده مجلس اعلای عراق ، نقش روحانیون و مرجعیت را در افغانستان و عراق مهم خواند و خواستار گسترش روابط عراق و افغانستان شد

 

برگشت>>