دیدار امام جمعه نجف اشرف با آیت الله صالحی

 

آیت الله صالحی کنفرانس وحدت اسلامی

 در حاشیه کنفرانس بین المللی تقریب مذاهب اسلامی هشتم دلو تهران آیت الله سید صدر الدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف با آیت الله صالحی دیدار نمود ،در این دیدار که بیشتر روی اوضاع کشور عراق متمرکز شده بود ،امام جمعه نجف نسبت تحولات اخیر کشور عراق بیان داشتند :
باید نسبت به بهره وری سیاسی از خواسته های مشروع هشیار بود. ما با این طرح که برخی کشورها به دنبال آن هستند، مخالفیم.
وی در همین زمینه اضافه کرد: بحران عراق، بحرانی طایفه گرایانه نیست و باید تمامی جهان از این حقیقت آگاه باشند. اصلاحات باید از طریق قانون اساسی و نهادهای قانون اساسی حل و فصل شود.
امام جمعه نجف درباره انفجارات تکراری در منطقه ترکمن نشین «طوز خورماتو» تصریح کرد: انفجارات منطقه طوز خور ماتو تکراری شده و همواره شیعیان این شهر ر ا هدف قرار می دهد. قطعا در باره این تظاهرات باید مسئوولانی وجود داشته باشد و قطعا دستگاههای امنیتی در این زمنیه کوتاهی هایی کرده اند.
وی افزود: ما در صدد محکوم کردن یکی از دستگاههای خود نیستیم اما آنجا مردمی مطرح است که مورد کشتارواقع می شوند. پس چه کسی مسئول چنین اعمالی است و رهبران امنیتی کرکوک است.
وی با تاکید بر اینکه چه بسا این انفجارات سازماندهی شده و برنامه ریزی شده باشد، اضافه کرد: هدف از این انفجارات این است که به جهانیان نشان دهد که عراق در زمینه حمایت از شهروندانش از خشونت توانا نیست.
سید صدر الدین قبانچی، وی در پایان تاکید کرد: این انفجارات نقاط ضعفی است که باید حل و فصل شود. اتحادیه عرب و سازمان ملل به خاطر شیعه بودن قربانیان در قبال این اعمال تروریستی سکوت کرده اند

 

برگشت>>