دیدار رئیس علماء ناحیه سیزده کابل با آیت الله صالحی

یوسفی حوزه رسالت کابل 

 حجت الاسلام و المسلمین حاج اسد الله یوسفی معاون اول شورای ائمه مساجد و رئیس علماء ناحیه سیزده کابل با حضرت آیت الله صالحی در حوزه علمیه رسالت دیدار نمود ،ایشان ضمن افتخار مبنی بر اینکه شاگرد حوزه علمیه رسالت و دروس آیت الله صالحی بوده گزارشی از فعالیت های خود ارائه داد ،منجمله این فعالیت ها دیدار مداوم با ریاست قومندانی ناحیه سیزده و ناحیه شش کابل و پی گیری راههای جلوگیری از اشاعه فحشا و مبارزه سالم با معتادین ،معرفی چهر های ضد عفت و امنیت مشوره های لازمه انجام گرفته واقداماتی در دستور کار است ، هم چنین در شورای ائمه مساجد تاکید و مبارزه با خرافاتهای که در جامعه شیوع پیدا می نماید ،تبلیغ جهت جلوگیری از مصارف بی جا در عروسی ها و مراسم ها همچنین غرض مشکلات مسیر شاهراه میدان وردک،پروان ،بامیان و مشکلات عدیدی که مردم غرب کابل با آن مواجه هستند و انتقال این مشکلات به مسئولین اجرائی منجمله استاد خلیلی که در پایان این دیدار حضرت آیت الله صالحی وظیفه علما را در این زمان بسیار خطیر خواند و ایفائ وظیفه را از مصادیق تقوا خواند و از خدمات بی شمار حجه الاسلام و المسلمین یوسفی تقدیر نمود .


 

برگشت>>