دیدار حجه الاسلام عنابی با آیت الله صالحی

 

 روز دوشنبه حجه الاسلام عنابی معاون روزنامه اصلاح با آیت الله صالحی در حوزه علمیه رسالت دیدار نمودند . ابتدا آقای عنابی گزارشی از انتشار روزنامه اصلاح رابیان داشتند که این روزنامه با تیراژ سه هزار نسخه در روز منتشر می شود و انعکاس دهنده دیدگاههای دولت و نظام بوده و در کنار این مسائل اخبار و گزارشهای خبری را نیز نشر میدهد ،حضرت آ یت الله صالحی نیز فرمودند تا اصحاب رسانه در کنار وظیفه اطلاع رسانی باید به این مسئله توجه داشته باشند که ارزشهای جامعه دینی ما و فضای اخوت حاکم بر این جامعه دستخوش هجمه های بیگانگان قرار نگیرد و بطور در خدمت دشمنان دین و ملت متدین افغانستان در آیند .البته رسالت رسانه ها مهم بوده و آنچه که امروز ضروری بنظر میرسد باید با اطلاع رسانی موثر تلاش گردد تا سطح فرهنگی جامعه متعالی گردد.

 

برگشت>>