برگزاری مرحله پایانی مسابقات حفظ و قرائت قرآن مجید

مسابقات قرآن حوزه علمیه رسالت

مسابقات قرآن حوزه علمیه رسالت

 روز پنجشنبه مورخ هفتم جدی مرحله پایانی مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در محضر آیت الله صالحی مدرس در حوزه علمیه رسالت در حضور 6 داور و استاد قرآنی برگزار گردید ،در این محفل نورانی حضرت آیت الله صالحی با بیان اینکه جامعه اسلامی افغانستان می تواند حول محور قرآن بر مشکلات خود فائق آید وصمیمیت و اخوت را در جامعه ایجاد نماید ، توجه به علوم قرآنی را یک ضرورت دانست

در این مسابقات افراد ذیل به مرحله پایانی مسابقات را پبدا نموده بودند :آقایان ابراهیم مرادی ،مصطفی مظفری و سید رضا حسینی از مدرسه ثقلین مزار شریف – علیرضا بهرامی از مدرسه کاظمیه هرات –سید حمید الله هاشمی و محمد حمزه جویا از دانشگاه جامعه المصطفی – مرتضی فیاض از حوزه علمیه رسالت کابل و حبیب الله جعفری از مدرسه باقر العلوم کابل به رقابت پرداختند

 

برگشت>>