ششم جدی یادآور اشغال نظامی افغانستان

آیت الله صالحی

 حضرت آیت الله صالحی مدرس قبل از شروع درس خارج با یاد آ وری 6 جدی سالروز اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوری و یاد آور رشادتهای و جانبازیهای مجاهد مردان این سرزمین فرمودند پاسداری از دین و ارزشهای دینی هزینه می خواهد ملت متدین ما در این را ه در حدود یک و نیم میلیون شهید را تقدیم اسلام و پاسداری از اسلام نمود شهیدان ما مسئولیت های خود را انجام دادند ،حال ما باید ببینیم بعد از اخراج آنها چقدر جامعه و مایان در مسیر آرمانهای شهدا قرار داریم ایشان در ادامه فرمودند هر زمانی که نیت ما و مسیر ما برای رضای خداوند باشد خدواند نیز ما را یاری می کند فروپاشی شوروی سابق حتی در اذهان هم خطور نمی کرد ،بیداری اسلامی که در کشورها شاهد هستیم ثمره شجره طیبه خون شهدا است و تا زمانی که آرمانهای شهدا سرلوحه فضای جامعه باشد به این جامعه گزندی نمی رسد ایشان در پایان از دولت خواست تا این ارزشها پاس داشته شود تا نسل های آینده با دوران جهاد و ارزشهای آن عجین شوند .

 

برگشت>>